Menü

Adatvédelem

background squares
line 2

GDPR Adatkezelési tájékoztató

A HRENKO Digital Agency Kft. weboldalának használatához a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről

Hatályos 2021. április 1.-től

Bevezetés

Ez a tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően biztosítja, hogy a HRENKO Digital Agency Kft. (továbbiakban HRENKO Kft., Adatkezelő, Szolgáltató) https://www.hrenko.hu címen elérhető weboldalát használó természetes személyek a weboldal használata előtt megismerjék, hogy milyen személyes adataikat kezelik, hogyan történik a személyes adataik kezelése, milyen kötelező adatvédelmi szabályok vonatkoznak jogviszonyukra, milyen adatkezelési gyakorlatot folytat a szolgáltató, milyen jogok állnak rendelkezésükre jogaik és érdekeik védelme érdekében, adataikat milyen célból és hová továbbíthatják.

Jelen tájékoztató nyilvánosságra hozásával a Szolgáltató eleget tett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény adatvédelmi előírásainak is.

A HRENKO Kft. magánszemélyek és vállalkozások számára nyújt digitális szolgáltatásokat, honlapján keresztül az ehhez kapcsolódó ajánlatkérés, megkeresés során elkerülhetetlen, hogy a Szolgáltató a természetes személyek, vállalkozások adatait is kezelje, vagy feldolgozza.

A magánszemélyek, illetve a vállalkozások vezetői (tulajdonosai) és a kapcsolattartó munkatársak neve, elérhetősége személyes adat.

A Rendelet a természetes személyek adatainak kezeléséhez hírlevél küldése-, és bizonyos sütik (cookie) alkalmazása előtt megkívánja a felhasználó hozzájárulását, más esetben az adatkezelés hozzájárulás nélkül más jogalapon is szabályos (például szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség, jogos érdek igazolása alapján). A felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez viszont azzal a következménnyel jár, hogy a jövőben nem kap hírlevelet vagy nem tudja a honlap meghatározott szolgáltatásait igénybe venni.

A HRENKO Kft. a weboldal látogatóival kapcsolatban mint adatkezelő jár el, vagyis meghatározza a tevékenysége, szolgáltatásnyújtása keretében a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.

A HRENKO Kft. elkötelezett a felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A HRENKO Kft. az adatkezelési tájékoztató összeállításánál figyelembe vette az EU 29. adatvédelmi munkacsoport ajánlásait, a NAIH 2015. szeptember 29-i ajánlását az előzetes adatvédelmi tájékoztatóról, és beépítette a piacon fellelhető legjobb gyakorlatokat.

A személyes adatok kezelésének elvei

Jelen tájékoztató célja, hogy bemutatja az Adatkezelő adatkezelési elveit és gyakorlatát, illetve hogy milyen célból történik az adatkezelés (célhoz kötöttség elve), a gyűjtött adatok köre az adatkezelés céljainak megfelelő és ahhoz szükséges (adattakarékosság elve). Az Adatkezelő adatbázisában szereplő adatok pontosak és naprakészek kell, hogy legyenek, az Adatkezelő és a felhasználó érdekében áll, hogy a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság elve).

Az Adatkezelő az adatokat olyan formában tárolja, amely a felhasználó azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával eléri a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni hatékony védelmet biztosít (integritás és bizalmas jelleg).

Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy bizonyítani tudja a hatóságok, bíróságok és a felhasználók számára is, hogy a Rendeletet betartva jár el (elszámoltathatóság elve).

A HRENKO Kft., mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó adatai a következők:

Név: HRENKO Digital Agency Korlátolt Felelősségű Társaság (HRENKO Kft.)
Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor utca 4.
Képviselő neve: Hrenkó András Krisztián ügyvezető
Cégjegyzékszám: 15 09 075268
Adószám: 11695985-2-15
E-mail: info@hrenko.hu

A felhasználó a honlapon a https://www.hrenko.hu/adatvedelem/ linkre kattintva elérheti az adatvédelmi tájékoztatót, amelyben az Adatkezelő összefoglalta adatkezelési elveit és gyakorlatát.

A felhasználó a https://www.hrenko.hu/adatvedelem/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztató ismeretében bármely, az oldalon elérhető űrlapon keresztül történő kapcsolatfelvételkor az [ ] checkbox bejelölésével hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, abból a célból, hogy

 • Szolgáltatóval kapcsolatba lépjen
 • Szolgáltatótól ajánlatot kérjen
 • a szolgáltatások továbbfejlesztéséről, új szolgáltatások bevezetéséről hírlevelet-, az Adatkezelő digitális megoldásairól ajánlatokat kapjon,
 • hozzájárul a https://www.hrenko.hu/adatvedelem/ linken elérhető tájékoztatás alapján a hozzájárulást igénylő sütik alkalmazásához.

A szükséges felhatalmazás nélkül nem áll módunkban a honlapon található űrlapokon keresztül megkeresést fogadni, hírlevelet küldeni a felhasználó részére, és a felhasználó nem tudja használni a honlapnak a sütikkel érintett oldalait.

A személyes adatok kezelésének fogalma

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

A HRENKO Kft. tevékenysége körében személyes adatkezelése szempontjából „felhasználó” az a természetes személy, aki a https://www.hrenko.hu weboldal látogatója, illetve bármely, az oldalon elhelyezett űrlapon keresztül megkeresést kezdeményez.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a https://www.hrenko.hu honlapon történő látogatással kezdődik, a honlap célja a HRENKO Kft. szolgáltatásainak bemutatása. A honlap szolgáltatásait az alábbiak szerint csoportosítjuk:

 • böngészés
 • kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés űrlapon keresztül
 • jelentkezés álláshirdetésre űrlapon keresztül

Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

A látogatás során kezelt adatkör

A Szolgáltató honlapja a használat során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

 • a látogató által használt IP cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
 • látogatás időpontja,
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás,
 • kattintás.

Technikailag elengedhetetlenül szükséges sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze űrlap küldése során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a felhasználó eljutott a honlapra, és azokat is, amelyeket a honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

Használatot elősegítő (kényelmi) sütik:

A használatot elősegítő sütik megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Ez az adat a felhasználó eszközén tárolt adat, a weboldal csak hozzáfér, és felismer(het)i általa a látogatót.

Teljesítményt biztosító (statisztikai) sütik:

Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, Google Ads, Hotjar, Hubspot).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Az adatkezelés jogalapja

A felhasználó hozzájárulása

A felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) biztosítja a jogi alapot

 • a honlapot böngésző felhasználók,
 • ajánlatot kérő, álláspályázatot beküldő felhasználók esetében,
 • valamint a felhasználó hozzájárulását igénylő sütik esetében.

A kezelt adatok köre

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés űrlapon keresztül

Bármely, ajánlatkéréshez kitöltött űrlapon a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • a felhasználó vezetékneve
 • a felhasználó keresztneve
 • a felhasználó e-mail címe

Az adatok megadását követően Szolgáltató a megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt küld a megkeresésről.

Bármely ajánlatkéréshez kitöltött űrlapon a felhasználónak nem kötelezően lehetősége van megadni a következő személyes adatokat:

 • cégnév
 • telefonszám

Jelentkezés állásajánlatra űrlapon keresztül

Bármely, álláspályázathoz kitöltött űrlapon a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • a felhasználó vezetékneve
 • a felhasználó keresztneve
 • a felhasználó e-mail címe

Az adatok megadását követően Szolgáltató a megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt küld a megkeresésről.

Bármely álláspályázathoz kitöltött űrlapon a felhasználónak nem kötelezően lehetősége van telefonszámot megadni, illetve önéletrajzot (CV) feltölteni.

Az adatokat megismerő személyek köre (címzettek)

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltatóval munkajogviszonyban álló személyek jogosultak megismerni, és kezelni, azokkal műveleteket végezni, kizárólag a feladatkörükbe tartozó körben. A személyes adatokat bizalmasan kezelik, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem továbbítják. Az adatkezelésben résztvevő személyek feladatait, hozzáférési jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató belső szabályzatban szabályozza. Azok betartásáért a munkavállalók munkajogi felelősséggel tartoznak.

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, vagy a felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adattovábbítás

A Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó a(z)

 • ajánlatadás folyamatához a Pipedrive részére továbbítja az e-mail címet,
 • hírlevél, ajánlat küldéséhez az Active Campaign részére továbbítja az e-mail címet.

Az adatkezelés időtartama

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az adatkezelő és adatfeldolgozó

A Szolgáltató honlapja által nyújtott szolgáltatásokra nézve az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok alkalmazásában a Szolgáltató a GDPR 24. cikk szerinti Adatkezelőnek minősül, hiszen az adatkezelést a felhasználó megbízása alapján végzi el. Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, titoktartási kötelezettséget, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó szerződés szabályozza, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.

Ajánlatadás folyamatát kezelő szolgáltató: Pipedrive
Hírlevél- és ajánlatküldő szolgáltató: Active Campaign

Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A Szolgáltató az informatikai védelem szempontjából minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott és szabályozott a hozzáférés, ezért nyomon követhető a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve az adatok esetleges jogosulatlan felhasználása.

A felhasználók jogai

Az Adatkezelő az alábbi tájékoztatással is elősegíti a felhasználók jogainak gyakorlását.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható, amelyről a felhasználót tájékoztatni kell.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a felhasználó panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Az felhasználók jogai felsorolva a következők:

 • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a felhasználó joggyakorlásának elősegítése
 • Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat a felhasználótól gyűjtik
 • A felhasználó hozzáférési joga
 • A helyesbítéshez való jog
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
 • kapcsolódó értesítési kötelezettség
 • Az adathordozhatósághoz való jog
 • A tiltakozáshoz való jog
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 • Korlátozások
 • A felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A felhasználók jogai részletesen

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a felhasználó joggyakorlásának elősegítése

A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a felhasználó kérésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adja át (különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében). Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja át. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a felhasználó személyazonosságát.

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Ennek keretében az Adatkezelő a felhasználót jelen tájékoztató összeállításával tájékoztatja

a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik – , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen,
f) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a felhasználó adathordozhatósághoz való jogának érvényesítését.

A felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban indoklás nélkül visszavonhatja, ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátásával ad tájékoztatást arról, hogy adatkezelési célonként meghatározott adatkezelése körében a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Az adatkezelő a regisztrációval elérhető egyes szolgáltatások nyújtásához (pl. weboldal leállásáról, elindulásáról értesítő e-mailek küldése) automatizált döntéshozatalt alkalmaz, egyedi digitális megoldásokról szóló ajánlatok küldéséhez pedig profilalkotást alkalmazhat. A profilalkotás alapja a felhasználó által monitorozásra felvett weboldalak technikai adatai.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatot kezel, amelyet a felhasználó bocsátott rendelkezésére.

A felhasználó hozzáférési joga

A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk). Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

Az Adatkezelő kérésre az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a felhasználó rendelkezésére bocsátja. A felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

A felhasználó hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 15. cikke tartalmazza.

A helyesbítéshez való jog

A felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül töröli a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető a Rendelet 17. cikkében foglalt kivételek esetében. Elfeledtetéshez való jog azt jelenti, hogy az egyes adatkezelők által nyilvánosságra hozott vagy más címzetteknek átadott személyes adat törléséről úgy kell gondoskodni, hogy a törlési kötelezettséget közölni kell valamennyi további adatkezelővel, akinek a személyes adatot az Adatkezelő átadta.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a felhasználó jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a felhasználót előzetesen tájékoztatni kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel a felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, feltéve ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

A felhasználó kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez (az elfeledtetéshez) való jogot. Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

A tiltakozáshoz való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő nem folytat közvetlen üzletszerzést ezért ilyen alapon adatkezelés sem történik.

A felhasználó tiltakozási jogára legkésőbb az első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

A felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A részletes szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

A felhasználó a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be, amennyiben vélt vagy valós sérelem éri az adatkezelés körében.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax.: +36 (1) 391-1410
honlap:  www.naih.hu 

A NAIH köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A panaszos jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a felhasználó a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden felhasználó hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza