Sütik kezelése

Az év utolsó OMI workshopján is tanultunk valamit

Szerző: ,
Google Ground audience

November 3-án, múlt hét pénteken tartottuk meg, a 2017-es naptári év utolsó Online Marketing Inspirációk workshopját. A kilátogatók jól jártak, hiszen hasznos információk birtokában távozhattak a Google Groundról. Hrenkó Andrástól Lévai Richárdig, marketing automatizációtól mobilos hirdetésekig megpróbáljuk összefoglalni egy rövid blogposztban azt, amit érintettünk a workshopon és amiből érdemes meríteni minden cégvezetőnek, marketingesnek.

Inspirációk, nem csak a hátralévő negyedévre.

Rámenős házigazdaként, kicsivel 9 után be is támadtuk a pódiumot. Managing directorunk, Hrenkó András egy case study tükrében boncolgatta a marketing automatizáció témakörét.

Józan ésszel, a marketing automatizáció egy olyan mechanizmust takar, amelyben a marketing folyamatok automatizálása a cél, méghozzá perszonalizáltan. A közönség számára kiderülhetett, hogy a marketing automatizáció elnevezés bizony csalóka, és a gép forgása mellett – lévén szó automatizációról – az alkotó egyáltalán nem pihen. A case study alapjául szolgáló rendezvény esetében pontosan meg kell határozni a célkitűzéseket, valamint az alkalmazható eszközöket, ha a marketing automatizáció tökéletes alkalmazása a cél. Ez, ahogy az előadás során is elhangzott rengeteg adatgyűjtési munkálatot igényel. A folyamatnak szerves részét képzi az e-mail marketing, a Facebook hirdetések és a Google AdWords remarketing hirdetések automatizációs folyamatban való felhasználása is.

Hrenkó András

Mint minden marketing folyamatnak, az automatizációnak is megvan a maga előnye és hátránya, amelyre Hrenkó András szintén kitért. Az automatizáció leveszi a terhet az vállunkról, az apróbb részfeladatok sorozatos elvégzését illetően, ráadásul az eredményes automatizáció során, növeli az ügyfél elégedettségét is. A folyamat talán két legnagyobb előnye, hogy hatékonyabbá válik az adatbázis építése és és integrálhatóvá válnak a kampányok. A pontosabb partner szegmentáció, már csak a hab a tortán. A marketing automatizáció azonban egy komplex, összetett folyamat, melynek folyamatos üzemeltetéséhez sok háttérismeret megléte szükséges, valamint számolni kell az automata hibákkal is.

A marketingre specializálódott előadás után, inkább a cégvezetők mindennapjaira fókuszáló percek következtek.

Bernáth Anikó, a Fusion Zrt. HR igazgatója az employer branding kérdéskörét boncolgatta.

A workshop ezen taktusának lényegi eszmefuttatása a munkáltató és munkavállaló közti kapcsolatot értelmezte, a munkáltató szemszögéből. A témakör felgyorsult világunkban különösen lényeges, hiszen a szellemi munkák esetében rendkívül nagy a fluktuáció, a munkavállalók pedig gyorsabban cserélődnek, mint valaha. A kivívandó cél nem rejlik másban, mint a munkavállaló elköteleződésében, amely igenis megszerezhető.

Bevonzás, elkötelezés, megtartás. – az employer branding körforgásának stációi.

Bernáth Anikó

„Az employer branding a HR és a marketing közös gyermeke.” – Bernáth Anikó

Az örök, szinte már machiavelliánus dilemma, hogy „az örülj, hogy nálunk dolgozhatsz”, vagy a „köszönjük, hogy minket választottál” mentén, nem lehet kérdés, hogy utóbbit célszerű közvetíteni a munkavállalónak. Annak a munkavállalónak, akit az elköteleződése érdekében bele kell helyezni egy komplex, alaposan végiggondolt rendszerbe. A folyamat nulladik lépése egy döntés a munkáltató részéről, aki akkor jár jól hosszú távon, ha személyiséget, nem pedig szakembert keres. Nincs kibúvó a nagy cégek számára, a fejvadász szerepkör alól. Ahogyan a munkavállaló felelősségvállalását alapjáraton elvárjuk, úgy kötelességünk megmutatni számára azt is, hogy mitől érzi majd magát értékesnek, mitől lesz számára pozitívum a tény, ha az általunk kínált munkakört töltheti be cégünkben.

Bernáth Anikó, az onboarding folyamat szűk keresztmetszetét az időzítésben látja. Mérföldkőnek számít az első nap, az első hét, a másfél hónap letelte, valamint a próbaidő, vagyis a harmadik hónaptól számított időszak. Az első benyomástól, a jövőkép kidolhozásáig kritikus időszak telik el, amelyben folyamatosan és tudatosan kell „fogni a munkavállaló kezét”, a lehető legtöbb tudás átadásával és visszajelzésekkel. A kritikus onboarding időszak sokkal hatékonyabb lesz, ha egy felelős dokumentálja a munkavállaló produktumát és teljesítményét.

Beszélő képek

A világ rohan. Rengeteg impulzus éri a fogyasztói társadalmat, ez pedig egyenesen arányosan veszi el más részterületek elől a ráfordítható időt. Az kell, ami gyorsan, időigény nélkül és színesen értelmezhető.

Bedi Viktor, az 123RF és a GLIX fotóügynökségek tulajdonosa, egy egészen merész hipotézist bontott ki előadásában,

melynek alaptétele nem más, mint az, hogy a kép ereje túltett a szövegén az online kommunikációban. Viktor mind a szöveg, mind a vizuális kommunikáció, mint elem helyzetét sajátos aspektusból közelítette meg. Cégének a GLIX nevet többedmagával választva, a vezérelv beszédes volt: egy szó, amely a lehető legkevesebb jelentéssel bír. A hangsúly, ma már a vizualitásé, ez pedig elvitathatatlan tény.

A kedélyes hangulatelemekkel tarkított előadás alatt kiderült, hogy a vizualitásban felszínre törő kommunikáció ott él az emberek ösztöneiben. A kezdetek kezdetén, talán az írástudatlanság is játszott némi szerepet, de végérvényesen kiderült, hogy „az ősember barlangrajza a mamut elejtéséről nem más, mint a világ első prezije” – amelybe, ha belegondolunk, végérvényesen igaz.

Bedi Viktor

Andy Warhol, a popkultúra ikonikus atyja, állítása szerint soha nem olvasott, csak megnézte a képeket. Az állítás ugyan barokkos túlzás, hiszen olvasott információ nélkül nem élnénk túl a világot, de tény, hogy az agyban szállított információ nem kevesebb, mint 90%-a vizuális jellegű, míg ezen testrészünk kapacitásának 50%-a kizárólag azért felelős, hogy a vizuális ingereket fel tudjuk dolgozni. Sokan úgy vélik, hogy a szövegnek magyarázó erejével semmi más nem ér fel. Téves gondolat, hiszen a képek ereje abban rejlik, hogy történetet mesélnek el, valamint épp úgy ébreszthetnek fel vágyat, elköteleződést és szimpátiát.

A vizualitás online marketinggel kapcsolatos vonatkozásáról is megosztott pár gonbdolatot Bedi Viktor.  Érdekes felvetés, hogy a webshopok esetében például a video lehet az új kép. A minél többet mond, annál jobb elvet követve a felhasználókban nagyobb bizalmat ébreszthet az, ha egy fűnyírót ténylegesen látnak a szemükkel füvet nyírni, mint az, ha egy állóképet látnának róla. A relevancia és az autentikusság is fontos a vizualitás tekintetében – a vízszerelő cég honlapján, a legidősebb munkatárs jó, ha egy munka közbeni pillanatban kerül megörökítésre, vagy minimum gyöngyöző homlokkal. Adjuk azt a fogyasztónak, amit kapni fog, így elkerülhetjük a tabló effektust, ahol mindenki úgy néz ki, ahogyan a gimnáziumi évei alatt soha.

Lehet, hogy lassan módosul az örök érvényű közmondás, mely szerint „a szó elszáll, az írás megmarad”, a helyébe pedig „az írás elszáll, a kép megmarad” kerül.

A kézzel megfoghatatlan tulajdon

Dr. Molnár István és Pethő Levente a Danubia Szabadalmi és Jogi Irodától érkeztek hozzánk a workshopra.

István szabadalmi ügyvivőként, míg Levente innovation managerként szerzett tapasztalatot azon a szakterületen, amely a marketing egyik leginkább sarkalatos pontjának számít. Az előadás fő témája az volt, hogy a szellemi tulajdon használatának, milyen gyakorlati vonzatai vannak.

„Szellemi tulajdon alatt az alkotó elme szüleményeit értjük: ide tartoznak a találmányok, az irodalmi és művészeti alkotások és a kereskedelemben alkalmazott megjelölések, nevek, képek és formák. A szellemi tulajdon tárgyai jogi védelmet élveznek: ez biztosítja, hogy a találmányok vagy egyéb alkotások jogosultjai tevékenységükért megfelelő erkölcsi és anyagi elismerésben részesüljenek. A szellemitulajdon-jogok két nagy ágát az iparjogvédelmi és a szerzői jogok alkotják.”

Így szól a definíció. A marketing egy olyan szakma, ahol a munkafolyamatokban rengeteg szellemi tulajdon kerül felhasználásra. Nem lehetünk azonban biztosak abban, hogy minden vonatkozó veszélyről és kiskapuról tudunk. Dr. Molnár István és Pethő Levente ezt igyekezett kiküszöbölni a workshopon.

Dr. Molnár István

A szellemi tulajdon esernyője alá három tényező tartozik: az iparjogvédelem, a szerzői jog, valamint a know-howként ismert üzleti titok. Marketing szempontból érdekes részterületnek számítanak a szerzői jogok, melyek magukban foglalják az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat. Gyakorlatban ilyenek a blogok, az átvett tartalmak, a marketing e-bookok, a zenei anyagok, de a közhiedelemmel ellentétben, még a stock fotók is.

A szellemi tulajdon esetében ismét más kategóriát képez a brand és a védjegy. A védjegy, tulajdonképpen nem más, mint az adott áru és szolgáltatás eredetét azonosító jogi oltalom, amely a márkaépítés elsődleges eszköze. A Danubia munkatársainak előadásából kiderült, hogy a védjegyengedélyezés folyamata sem egyszerű folyamat. A védjegykutatást a bejelentés követi, majd a hivatalos szerv vizsgálatot folytat. Ezt követően az ellenérdekelt fél részéről megtörténik a felszólalás, a lajstromozás pedig az utolsó fázis a védjegyengedélyezésben.

Az előadók rávilágítottak a tényre, hogy szellemi alkotás és szellemi tulajdon minden egyes cégben létrejön, kivétel nélkül. Az egyetlen kérdés csak az, hogyan lehet ezeket jobban kezelni. A több lépcsőből álló folyamat első pillére az elvek lefektetése, majd az ún. IP folyamatok beépítése az operatív folyamatokba, majd ennek megfelelő kezelése a szerződésállományban. A szellemi tulajdonnak van egy tulajdonsága, méghozzá az, hogy eladható, bérbe adható. Ennek megfelelően létrejöhet szellemi vagyon is, melynek számbavétele, értékelése, majd könyvelése után, az értékesítést sem korlátozza semmi.

Az ebédszünet után újult erővel tértünk vissza a Google Groundra, hogy Pogátsnik Lászlótól, a copywriter.hu alapítójától tudhassuk meg, hogy mitől lesz egy üzleti ajánlat visszautasíthatatlan.

„I am going to make him an offer he can’t refuse.”

A Keresztapában elhangzott mondat végkifejlete, egy levágott ló fejének ágyba tételében nyilvánult meg. Az üzleti szféra a valóságban eljutott egy sokkal humánusabb és diplomatikus szintre. Pogátsnik László előadásából kiderült, hogy az a bizonyos visszautasíthatatlan ajánlat egy komplex metódus elemeit foglalja magában.

Kulcsfontosságú tény, hogy egy ajánlat nem egyenlő az árajánlattal. Az ajánlatnak több megjelenési platformja létezik, melyekhez elengedhetetlennek bizonyul többek közt egy pontos és részletes termékleírás, valamint a marketing csatornákon való megjelenés fontossága: a landing oldal létrehozása, a hírlevelek, PR cikkek és social media posztok készítése. Az ajánlat jelenjen meg minden olyan helyen, ahol a vállalkozás kommunikál. Ha ez megvan, már elkönyvelhetjük a félsikert.

Gondolkodjunk a fogyasztó fejével!

Vegyük számba azt, hogy mi veszi rá a fogyasztót, a fogyasztásra. Léteznek alapvető szükségletek, melyekhez csak vásárlás útján juthatunk hozzá. Ebben az esetben a vágykeltés másodlagos faktor, hiszen az adott cikk nélkül hiányt szenvedne a fogyasztó. A hiányból és problémából adódó vásárlás esetében már felébreszthető egy adott inger a potenciális vásárlóban, a marketing technikák azonban a legjobban akkor nyernek létjogosultságot, ha megtaláljuk azt a fogyasztót, aki a vásárlással önkifejezést visz véghez.

A fiziológiai és a biztonsági szükségletek, a valahová tartozás igénye, az elismerés és az önmegvalósítás is mind olyan magatartásból adódó megnyilvánulás, amelyekre hathat a marketinges és felerősítheti azokat. Ezek felismerése után, a fogyasztói – Maslow – piramishoz, már csak alkalmazkodni kell.

A workshop ezen szekciójában fény derült arra, hogy minél inkább alapvetőnek minősül egy vásárlási szükséglet, annál nagyobb az esélye annak, hogy szolgáltatásunkkal, termékünkkel konkurenciába ütközünk. Továbbá igaz tendencia az is, hogy minél inkább magasabb a vásárlási szükséglet, a termeknek annál prémiumabbnak, exkluzívabbnak kell lennie.

A képlet egyszerű. A terméked egy adott tulajdonságát kell beállítanod előnyként, melyből te kovácsolsz az eladással hasznot.

László érdekes gondolataiból az is tanulságként derült ki, hogy egy adott terméket drágának aposztrofálni teljes mértékben relatív jelenség. A terméket mindig kontextusba kell állítani, majd az előnyeit kihangsúlyozva a piacon található konkurens termékekkel szemben jobbként beállítani, így az, hogy drágább, eltörpül majd amellett, hogy mennyivel jobb.

Pozícionálás, megoldás kínálása, cselekvésre ösztönzés. A három lépés követése vonja maga után a visszautasíthatatlan ajánlatot.

A visszautasíthatatlan ajánlat után Bodor Ádám, a Webuni társalapítója kapott szót, akit az Online Marketing Inspirációk Facebook csoportjának tagjai szavaztak színpadra.

Online kurzus, mint az értékesítési csatornád fő eleme?

Ádám elmondta hogyan és miért.

Az online kurzus is termék, melyet eladásra kínálnak. Mint minden más terméknek, az online kurzusoknak is kell, hogy konkrétan megfogalmazott tulajdonságai legyenek. Ezek pontos összefoglalásával sokkal könnyebben tudjuk realizálni azt, hogy mennyire lehet sikeres egy kurzus, mint az értékesítés fő eleme. Az online kurzus legfontosabb jellemzője, nem meglepő módon az, hogy célorientáltnak kell lennie. Konkrét, valamint hasznos tudást kell nyújtania, melyek egy adott probléma, nevesül a nem-tudás problémáját orvosolják. Az értékesítés leegyszerűsítve egy tölcsér, melynek komplex mivolta nem létezne a kisebb elemek nélkül.

De hogyan is valósult ez meg a Webuni esetében?!

Az „Ádám-tölcsér” – ahogy hallhattuk az értékesítési tölcsér specifikus átiratát, hogy a szakmaiság mellett egy kis humor is domináljon az előadásban  – elemei egymásra épülnek. Kezdeti lépésként a figyelem felkeltése a kulcs. Ez egyfajta hiányérzet generálás, jelenesetben a tudásszomj generálása, amely rávilágít a felhasználó hiányosságára. Az online kurzusok esetében nagy előny, ha felvezetésként ingyenesen vázoljuk a potenciális vevőnek azt a megoldást, amely orvosolni fogja a problémát. Ha felkeltettük az érdeklődést, onnantól kezdve már csak el kell mélyíteni, amellyel egyenesen arányosan nő majd a bizalom. A vásárlás magától, szinte természetesen következik be, ha nem volt porszem az Ádám-tölcsér korábbi szakaszainak megvalósításában, a további értékesítés pedig újra elindítja a folyamatot, a tölcsérből spirált varázsolva.

Bodor Ádám

Az online kurzusban rengeteg csali rejlik, melynek segítségével akkor is hasznot hozhatunk létre a vállalkozás számára, ha ingyen szolgáltatást nyújtunk. Egy ingyen online kurzus több módon jelenthet addicionális bevételt. Példának okáért fizetős offline előadásokkal egybekötve, vagy egy webshopon árusított offline termékek eladásával – jelen esetben a könyvnek van a legnagyobb relevanciája. Az ügyes lavírozás egyik technikája lehet az is, hogy a fizetős online kurzust fordítva, vagyis ingyenes offline kurzusokkal kötjük egybe. Mivel a felkínált online kurzus maga után von rengeteg értékesíthető terméket, – pl: offline kurzus, könyv, tanácsadás – ezért a „kis negatív, nagy pozitív” elv alapján lehetetlen úgy beállítani egy online kurzust, hogy a fogyasztó ne jutna hozzá valamihez ingyen. Ami ugye, mint tudjuk, nagy hívószó.

Az évad utolsó workshopjának utolsó előadója Lévai Richárd, az RG Studio tulajdonosa volt. Visszatérő vendégünk egy olyan marketing tendenciára hívta fel a figyelmet, amely sokáig fel sem tűnt a világnak.

Az előadásban szó esett arról is, hogy a video, mint vizuális elem, már túltesz az állóképen. Ezzel, ahogyan beszámoltunk róla, Bedi Viktor is egyetért. Richárd az előadás mellékvonalaként rávilágított arra, hogy egy profi video létrehozásához egyáltalán nem kell stábot bérelni, hanem csak elég a találékonyságra, valamint egy párszáz forintos applikációra hagyatkozni.

Apropó, mobil. Richárd az előadás vezérfonalaként tökéletesen magyarázta el nekünk, hogy a Facebook, már bizony mobilcég.

Lévai Richárd

Stílusos zárásként szóról szóra leírjuk Lévai Richárd elhangzott szavait:

„Amikor 2012-ben a Facebook tőzsdére ment, sok elemző sötét jövőt jósolt a platformnak, mivel az nem volt felkészülve a mobilra. Márpedig akkoriban minden év a mobil éve volt. Mindenki arra várt, mikor jön az áttörés, amikor a mobil fog uralkodni a kommunikációban és a marketingben…

…De ezek az idők elmúltak. A mobil ma már megkérdőjelezhetetlen, észrevétlenül vette át az elsődleges eszközt a felhasználóknál, a Facebook pedig a hirdetési bevételeinek 88%-át mobilról hozza…

…De ami sikerült a legnagyobb közösségi hálózatnak, nem sikerült a legtöbb cégnek, mert a céges weboldalak nem működnek elég hatékonyan mobilon a legtöbb esetben. Lassúak, nem túl felhasználó-barátak és rosszul konvertálnak, viszont ezeken a problémákon egyre több eszközzel tud segíteni a Facebook…

…Ha jól használjuk a remarketinget, a mobil látogatóinkat újra tudjuk célozni. Ha kihasználjuk a hirdetési rendszerbe épített funkciókat, mobil alkalmazásokat lepipáló élményt tudunk nyújtani a potenciális vásárlóinknak. A legkisebb KKV is fel tudja venni a versenyt ma már a Facebook eszközeivel a nagy multik megoldásai által biztosított mobil élménnyel. De az élményen túl tudunk informálni, tudunk adatbázist építeni, sőt akár olyan speciális megoldásokat is nyújthatunk chatbot segítségével, mint a konferencia támogatás vagy a Messengeren belüli értékesítés. Ezek szintén mobilon lehetnek igazán hatékonyak…

…A Facebook már régen mobil cég, és egyre több olyan megoldást nyújt, amivel mi is azok lehetünk.”

Ennyi hasznos információ birtokában, valamint ekkora agytorna után nem tudunk mellé lőni. Keress meg bennünket branding, design és development területen.

Az Online Marketing Inspirációk workshopjai visszatérnek 2018-ban. Reméljük, okosabbak lettetek velünk az év során. Találkozunk jövőre!

 


Hasznosnak találtad a bejegyzést? Csatlakozz hozzánk facebook csoportunkban vagy like-old az oldalunkat, hogy elsőként értesülj a webmarketing világát érintő hírekről.

Ajánlott bejegyzések

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.